Portfolio

สนามหญ้าเทียม หมู่บ้าน the emperor

รีโนเวทพื้นที่สนามหญ้าจริงให้กลายเป็นหญ้าเทียม ได้พื้นที่สีเขียวกลับคืนมา พร้อมทั้งสามารถใช้งานพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาวอีกด้วย
สถานที่ : หมู่บ้าน the emperor กาญจนาภิเษก

หญ้าเทียม รุ่น GLX-489
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

1

1

2

2