Portfolio

จััดสวนหญ้าเทียม บนดาดฟ้าบ้าน ลุมพินี

ผลงานการปูหญ้าเทียมตกแต่งสวนบนดาดฟ้าอาคาร เป็นสวนเล็กๆไว้พักผ่อนย่อนใจ ชมวิวด้าน...

ปูหญ้าเทียม ระเบียงคอนโด Tritod ciry marina...

ผลงานการปูหญ้าเทียมตกแต่งระเบียงคอนโด เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แลดูเป็นธรรมชาติแม้จ...

จััดสวนหญ้าเทียม ดาดฟ้าคอนโด บ้านเคียงฟ้า หัวหิน

ผลงานการปูหญ้าเทียมตกแต่งพื้นที่ดาดฟ้าคอนโด ปรับภูมิทัศน์ให้แก่สถานที่เพื่อความส...

จััดสวนหญ้าเทียม โรงเรียนปัญญาวิทย์

สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม ได้บรรยากาศของการจัดสวนด้วย สถานที่ : โรงเรียนปัญญาวิทย์ ห...

จััดสวนหญ้าเทียม ดาดฟ้าcappital ดินแดง

cappital ดินแดง หญ้าเทียม รุ่น M-120 By GreenyGrass

จััดสวนหญ้าเทียม รามอินทรา39

ผลงานการปูสนามหญ้าเทียมบริเวณบ้าน ลักษณะการทอหญ้าเหมาะสำหรับสนาม สวน ตกแต่ง ภายน...

แต่งสวนหญ้าเทียม ริมทะเลสาบ

งานจัดสวนบริเวณบ้านและดาดฟ้าอาคาร โดยปูหญ้าผสมผสานกับต้นไม้ แลดูร่มรื่นและเป็นธร...

แต่งสวนหญ้าเทียม indoor/outdoor

จัดสวน indoor/outdoor หญ้าเทียม รุ่น M-145 / PET-21 By GreenyGrass