พิธีเปิดสนามหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

พิธีเปิดสนามหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

พิธีเปิดสนามหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ร่วมกันจัดงานเปิดสนามหญ้าเทียมใหม่ โดยมีการการแข่งขันฟุตบอลเปิดสนามหญ้าเทียม ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ระหว่างทีมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และทีมคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

 

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

สนามหญ้าเทียม สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

ติดต่อสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผ่านไลน์กรีนนี่กราส

 

เบอร์โทร กรีนนี่กราส

 

ข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับหญ้าเทียม