ภาพบรรยากาศ เด็กๆ ที่ได้รับลูกฟุตบอลแล้ว

ภาพบรรยากาศ เด็กๆ ที่ได้รับลูกฟุตบอลแล้ว

ภาพบรรยากาศ เด็กๆ ที่ได้รับลูกฟุตบอลแล้ว บางส่วน

จากกิจกรรมดีๆ โครงการแจกลูกฟุตบอลให้แก่โรงเรียนในชนบท ของทาง บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด

 

ข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับหญ้าเทียม