ไอเดียติดตั้งหญ้าเทียม สำหรับโรงเรียนนานาชาติ

ไอเดียติดตั้งสนามฟุตบอล สำหรับโรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากใน สถานศึกษาต่างๆ เพราะนอกจากจะใช้งานด้านกีฬาฟุตบอลแล้วยังสามารถตัดเส้นแบ่งสนามไว้ใช้งานกีฬาประเภทอื่นได้อีกด้วย คุ้มค่าการลงทุนสร้างความโดดเด่นให้แก่สถานศึกษาเองอีกด้วย

View Details
ไอเดียติดตั้งสนามเด็กเล่นหญ้าเทียม โรงเรียนนานาชาติ

สนามเด็กเล่น

บางครั้งสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้มีแต่พื้นเรียบ อาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก หญ้าเทียมจึงเป็นวัสดุที่นำมาติดตั้งในส่วนนี้ไม่ว่าจะเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อความปลอดภัยแก่เด็กเอง

View Details
ไอเดียตกแต่งสวนหญ้าเทียม สำหรับโรงเรียนนานาชาติ

พื้นที่สวน

นอกจากความง่ายและสะดวกสบายของหญ้าเทียมแล้ว เรื่องความปลอดภัยต่อเด็กๆ ก็ต้องมาเป็นอันดับ 1 เสมอ ไม่ว่าจะจากสัตว์มีพิษ หรือแมลงต่างๆ ก็ตาม หากติดตั้งสนามด้วยหญ้าเทียมก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี

View Details
ไอเดียติดตั้งสนามอเนกประสงค์หญ้าเทียม โรงเรียนนานาชาติ

ลานอเนกประสงค์

ลานกว้างมักใช้สอยกับหลากหลายกิจกรรมและหลายกีฬา การเลือกหญ้าเทียมให้เหมาะสมก็ต้องเลือกที่ปลอดภัยและทนทานต่อการใช้งานที่หลากหลายเช่นกัน หญ้าเทียมสำหรับพื้นสนามอเนกประสงค์ของเราได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศอีกด้วย

View Details
ไอเดียติดตั้งสนามอเนกประสงค์หญ้าเทียม โรงเรียนนานาชาติ

ทางเดิน

ใช้หญ้าเทียมปูตกแต่งสลับลายทางเดิน เพื่อให้เกิดมิติและความสวยงาม โดยที่หมดห่วงเรื่องหญ้าไม่สวยและง่ายต่อการดูแล

View Details