บริการหลังการขาย (After Sales Service)

  1. การรับประกันคุณภาพ
    รับประกันคุณภาพของหญ้า 6-8 ปี โดยรับประกันเรื่องสี/เส้นใย/การชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ
    รับประกันงานติดตั้งภายหลังส่งมอบงานกรณีชำรุดจากการติดตั้งของบริษัทฯ
  2. การซ่อมบำรุงสนาม
    สำหรับการ maintenance ดูแลสนามกีฬา ทางบริษัทจะมีการเข้าไป แปรงหญ้าและเติมเม็ดยางฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน4ครั้ง/2ปี (หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

     

การรับประกันดูแลหลังการขาย    รถแปรงหญ้าเทียม  

ทีมเซอร์วิส กรีนนี่กราส  แปลนสนาม  แปลนระบายน้ำ