ผลงานของเรา

กรีนหญ้าเทียม ซ้อมพัตต์และชิพ อัสสัมชัญ ธนบุรี

สำหรับสถานศึกษาที่มีสอนกีฬากอล์ฟ กรีนหญ้าเทียมเป็นสิ่งที่จำมาก ด้วยความสะดวกสบายจะฝึกซ้อมตอนไหนก็ได้ ไม่ต้องมาคอยตัดหญ้าทุกๆ วัน สามารถใช้ฝึกพัฒนาทักษะได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะพัตต์หรือชิพ จากด้านข้างก็ดีหรือจากบังเกอร์ก็ได้
สถานที่ : โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

หญ้าเทียม รุ่น M-145 รุ่น GLX-425C รุ่น GLX240B รุ่น GLX220LATTE
รับประกันงานติดตั้ง 1ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี

สนามกอล์ฟหญ้าเทียม อัสสัมชัญธนบุรี