ผลงานของเรา

จััดสวนหญ้าเทียม ดาดฟ้าคอนโด บ้านเคียงฟ้า หัวหิน

ผลงานการปูหญ้าเทียมตกแต่งพื้นที่ดาดฟ้าคอนโด ปรับภูมิทัศน์ให้แก่สถานที่เพื่อความสดชืนยิ่งขึ้น
สถานที่ : คอนโด บ้านเคียงฟ้า หัวหิน
หญ้าเทียม รุ่น GLX-240 / PET-21
By GreenyGrass

5

5

4

4

2

2

3

3