ผลงานของเรา

จัดสวนด้วยหญ้าเทียมบนดาดฟ้า บริษัท Encon

เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นธรรมชาติ ด้วยการปูหญ้าเทียมจัดสวนบนดาดฟ้า ของออฟฟิศ สะอาดตา สวยงาม ร่มรื่น ดูแลรักษาง่าย
สถานที่: บริษัท Encon ซอยมัยลาภ
หญ้าเทียม รุ่น PET-21
BY GreenyGrass

Encon มัยลาภ1

Encon มัยลาภ1

Encon มัยลาภ3

Encon มัยลาภ3

Encon มัยลาภ2

Encon มัยลาภ2

Encon มัยลาภ

Encon มัยลาภ