ผลงานของเรา

จัดสวนระเบียงหญ้าเทียม TC Green Condo

ผลงานปูหญ้าเทียมรุ่นจัดสวนบนระเบียงคอนโด ทนแดด ไม่ต้องรดน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน ไม่เลอะเทอะสกปรก ไปอีกยาวนาน
สถานที่: TC Green Condo พระราม 9
หญ้าเทียม รุ่น HD-335B
By GreenyGrass

Tc Green Condo

Tc Green Condo

Tc Green Condo2

Tc Green Condo2

Tc Green Condo1

Tc Green Condo1