ผลงานของเรา

จัดสวนหญ้าเทียม หน้าห้าง Zpell

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากเรา ปูหญ้าเทียมจัดสวนตกแต่งบริเวณห้างสรรพสินค้า โดยใช้หญ้ารุ่นยาว 3.5cm มาแต่งสวนได้เข้ากับสถานที่เป็นอย่างมาก 

สถานที่: ห้าง Zpell (ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)
หญ้าเทียม รุ่น HD-335B

By GreenyGrass

จัดสวนหญ้าเทียม

จัดสวนหญ้าเทียม

จัดสวนหน้าห้าง zpell

จัดสวนหน้าห้าง zpell

ปูหญ้าเทียม หน้าห้าง zpell

ปูหญ้าเทียม หน้าห้าง zpell

แต่งสวนหญ้าเทียม

แต่งสวนหญ้าเทียม

หญ้าเทียมแต่งสวน

หญ้าเทียมแต่งสวน