ผลงานของเรา

จััดสวนหญ้าเทียม บนดาดฟ้าบ้าน ลุมพินี

ผลงานการปูหญ้าเทียมตกแต่งสวนบนดาดฟ้าอาคาร เป็นสวนเล็กๆไว้พักผ่อนย่อนใจ ชมวิวด้านบนไปด้วย
สถานที่ : บนดาดฟ้าบ้าน ลุมพินี
หญ้าเทียม รุ่น EG-25
By GreenyGrass

3

3

1

1

2

2