ผลงานของเรา

รร.เทศบาล1 สมุทรปราการ

อีกหนึ่งผลงานการสร้าง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดยสนามนี้ขนาด 11 คน พร้อมลู่วิ่งรอบสนาม
สถานที่: รร.เทศบาล1 สมุทรปราการ

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1

หญ้าเทียม รร.เทศบาล 1