ผลงานของเรา

สนามฟุตซอล indoor ปตท. ชลบุรี

ผลงานสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม indoor บนอาคารชั้น2 ขนาดสนาม 20x36 ตร.ม. เป็นสนามที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล 
สถานที่: OCFC ปตท.ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
BY Greenygrass

 ชลบุรี3

ชลบุรี3

 ชลบุรี4

ชลบุรี4

 ชลบุรี5

ชลบุรี5

 ชลบุรี1

ชลบุรี1

 ชลบุรี

ชลบุรี