ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกลางน้ำ กาญจนบุรี

เพิ่งเสร็จไปหมาดๆ กับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ สวยงามและได้มาตรฐาน พร้อมใช้งานเป็นที่แข่งขันหรือออกกำลังกาย สำหรับชาวตำบลลูกแก 
โดยสนามแห่งใช้หญ้าเทียมรุ่นยอดนิยม ทรง S-Shape model T-5516-zg ใบหญ้าทอซิกแซกใบนุ่มและคืนตัวได้ดี พร้อมระบบระบายน้ำที่ดีเยี่ยม
สถานที่ : เทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี

สนามฟุตบอลกลางน้ำ กาญจนบุรี