ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานฟีฟ่า สมาคมฟุตบอลฯ

ที่สุดของมาตรฐานสนามหญ้าเทียม โดยนอกจากตัวหญ้าเทียมที่เลือกนำมาใช้จะต้องผ่านการรับรองจากฟีฟ่าแล้ว ตัวสนามเองก็ต้องได้รับการรับรองจากฟีฟ่าเช่นกัน โดยสนามนี้อยู่ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล (High Performance Training Center) โดยได้รับเกียรติจาก สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า, สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี มาร่วมวันเปิดสนาม
ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทาง พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ ที่ได้มอบโอกาสและความไว้วางใจในการสร้างสนามแห่งนี้
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ม.กรุงเทพธนบุรี

ประธานฟีฟ่า

ประธานฟีฟ่า

ประธานฟีฟ่า

ประธานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐานฟีฟ่า