ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอลมาตรฐานขนาด 11 คน สามารถใช้งานไม่ว่าจะการฝึกซ้อมหรือสำหรับการแข่งขันก็ได้มาตรฐานตามสากล โดยสนามแห่งนี้ได้ใช้รุ่นใหม่ล่าสุดอีกรุ่นของทางบริษัท คือ GSF-P615-GB ใบทรง S-Shape ระบายน้ำไวกว่ารุ่นทั่วไปในท้องตลาดมากหลายเท่า หมดห่วงปัญหาเรื่องน้ำสำหรับในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก
สถานที่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง