ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเช่าเตะ พัฒนาการ

เปิดแล้ววันนี้สำหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเช่าเตะ ย่านพัฒนาการ โดยสนามใหญ่ขนาด 9 คน และภายในแบ่งเส้นเป็นสนามขนาด 7 คน อีกจำนวน 2 สนาม สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยทางสนามแห่งนี้ได้เลือกใช้ใบหญ้าเทียมรุ่นยอดนิยมอย่าง S-shape ที่มียอดติดตั้งมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมติดตั้งด้วยทางบริษัททำให้ได้สนามมาตรฐานที่เหมาะสำหรับรองรับการใช้งานหนักเป็นประจำได้อย่างดี

ท่านในอยู่ใกล้เคียงย่านนี้ก็สามารถมาใช้บริการกับทางสนามได้
ติดต่อเช่าสนามโทร. 095-515-5182

สถานที่ : สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเช่าเตะ พัฒนาการ
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

 

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พัฒนาการ