ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลงานสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทั้งระบบระบายน้ำ ระบบไฟ จำนวน4สนาม แบ่งเป็น สนาม5คน2สนาม สนาม9คน2สนาม และสามารถใช้เป็นสนามใหญ่11คนได้ด้วย โดยสนามนี้ได้ใช้หญ้าเทียมรุ่นใบหญ้ายาว 5 ซม. ทนต่อการใช้งานหนัก
มีการรับประกันทั้งผลงานการติดตั้ง 1 ปี และ การการันตีคุณภาพหญ้า 6-8 ปี อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายสำหรับการ maintenance ดูแลสนามกีฬาอีกด้วย
สถานที่:สนามฟุตบอลหญ้าเทียม คลองโคน จ.สมุทรสงคราม
By Greenygrass

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม2

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม2

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม3

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม3

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม4

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม4

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม5

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม5

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม6

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม6

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม7

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม7

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม8

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม8

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม9

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม9

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม10

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม10

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม11

สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสมุทรสงคราม11