ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทีเอส แพรกษา ฟุตบอลคลับ

สนามนุ่ม สวย ได้มาตรฐาน ท่านใดอยู่ใกล้ๆ พลาดไม่ได้เลย พิกัดฝั่งตรงข้ามกับ อบต.แพรกษา โดยประกอบด้วยสนามขนาด 7 คน จำนวน 2 สนาม มีทั้งหญ้าลายสลับสีและสีเดียวให้เลือกเล่นได้ตามชอบ อีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากเรา กรีนนี่กราส
สถานที่ : สนามฟุตบอล ทีเอส แพรกษา ฟุตบอลคลับ
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา

สนามฟุตบอลแพรกษา