ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อิชิ สปอร์ต คลับ

สนามฟุตบอลหญ้าเทีมมนอกจากจะใช้งานด้านกีฬาฟุตบอลแล้ว ยังสามารถใช้งานด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะรับจัดงานต่างๆ หรือเล่นกีฬาอื่นๆ
สถานที่ : สนามฟุตบอล อิชิ สปอร์ต คลับ
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

5

5

12

12

6

6

8

8

11

11

1

1

2

2

9

9

4

4

3

3

7

7