ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนปากวีป จ.พังงา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนบ้านปากวีป งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทาง nike ที่สร้างสนามแห่งนี้ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเด็กๆ จะได้มีสนามมาตรฐานเอาไว้ฝึกซ้อมเล่นกีฬากันอย่างมีคุณภาพ
สถานที่ : โรงเรียนบ้านปากวีป พังงา
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พังงา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พังงา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พังงา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พังงา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พังงา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พังงา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พังงา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พังงา