ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Soccer Play

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทั้งในร่ม และ กลางแจ้ง รวม 4 สนาม โดยใช้หญ้ารุ่นที่แตกต่างกัน มีทั้งรุ่นที่ใช้หญ้ามาตรฐานฟีฟ่า 2 stars และรุ่นใหม่ล่าสุด ทรง omega-shape 
ขนาดสนามที่ 1. 19x28 ตารางเมตร ขนาดสนามที่ 2. 18x34 ตารางเมตร ขนาดสนามที่ 3. 16x25 ตารางเมตร ขนาดสนามที่ 4. 19x24 ตารางเมตร
สถานที่: สนามฟุตบอล Soccer Play กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
BY Greenygrass

5คนกลางแจ้ง7

5คนกลางแจ้ง7

2

2

1

1

5คน5

5คน5

5คน4

5คน4

5คน2

5คน2

5คน3

5คน3

5คน1

5คน1

5คน

5คน

5คนฟีฟ่า3

5คนฟีฟ่า3

5คนฟีฟ่า2

5คนฟีฟ่า2

5คนฟีฟ่า1

5คนฟีฟ่า1

5คนฟีฟ่า

5คนฟีฟ่า

5คนกลางแจ้ง8

5คนกลางแจ้ง8

5คนกลางแจ้ง6

5คนกลางแจ้ง6

5คนกลางแจ้ง5

5คนกลางแจ้ง5

5คนกลางแจ้ง4

5คนกลางแจ้ง4

5คนกลางแจ้ง1

5คนกลางแจ้ง1

5คนกลางแจ้ง

5คนกลางแจ้ง