ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer พัทยาใต้

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมคุณภาพมาตรฐาน ธุรกิจกรรมที่กำลังมาแรงในตอนนี้ เหมาะสำหรับทุกวัย ตั้งแต่เด็ก ถึงผู้ใหญ่ 
โดยทางสนามได้เลือกปูหญ้าเทียมสลับสีสัน
แบ่งออกเป็นขนาด 7 คน จำนวน 2 สนาม พร้อมคลับเฮ้าส์ที่จอดรถไว้ต้อนรับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สถานที่ : สนาม Star Soccer พัทยาใต้

By GreenyGrass

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Star Soccer