ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอเนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอเนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย สนามเอนกประสงค์ด้วย โดยการเพิ่มเส้นลู่วิ่งตัดเข้าไปอีก การทำเส้นตัดกันมากขนาดนี้ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญสูง ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการล้มของเด็กๆ สามารถใช้งานสนามได้ทุกฤดูกาล
สถานที่: โรงเรียนานาชาติเอกมัย
BY GreenyGrass

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

2 Copy

2 Copy

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

1 Copy

1 Copy

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเอนกประสงค์...