ผลงานของเรา

สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม โรงเรียน Kido ประชาชื่น30

สวยงาม ปลอดภัย ห่วงใยเด็ก

สถานที่สำหรับเด็กเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ

การเลือก หญ้าเทียมกรีนนี่ มาปูสนามนั้นช่วยในเรื่องความนุ่ม สะอาด และการแพ้หญ้าจริง แถมยังตกแต่งจัดสวนได้เข้ากับหญ้าเทียม และสามารถใช้พื้นที่สนาม เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย ไม่เลอะเทอะ ปลอดภัย สวยงาม 

สถานที่: Kido Educare Center ประชาชื่น 30
หญ้าเทียม รุ่น SG-40

By GreenyGrass

สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม

สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม

สนามหญ้าเทียม

สนามหญ้าเทียม

หญ้าเทียม สนามเด็กเล่น

หญ้าเทียม สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่น

ปูสนามหญ้าเทียม

ปูสนามหญ้าเทียม

หญ้าเทียมจัดสวน

หญ้าเทียมจัดสวน

สนามหญ้าโรงเรียน kido

สนามหญ้าโรงเรียน kido

จัดสวนหญ้าเทียม

จัดสวนหญ้าเทียม