ผลงานของเรา

หญ้าเทียมตกแต่ง รอบบริษัทเอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย

ง่ายๆ ไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยาก หันมาเลือกใช้หญ้าเทียมแทน ลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการดูบริเวณรอบๆ โรงงานได้เป็นอย่างดี แถมยังสะอาดปลอดภัยอีกด้วย
สถานที่ : บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จํากัด จ.นครปฐม

หญ้าเทียม รุ่น VO-38
รับประกันงานติดตั้ง 1ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

หญ้าเทียม

หญ้าเทียม

หญ้าเทียม

หญ้าเทียม

หญ้าเทียม

หญ้าเทียม