ผลงานของเรา

หญ้าเทียมปูพื้น โรงแรม The Phu Beach

หญ้าเทียมสำหรับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน เป็น material ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนำมาใช้ปูพื้นเพื้อตกแต่งรีสอร์ทหรือโรงแรม โดยหญ้าเทียมรุ่นที่นำมาปูพื้นนี้ ความสูงของหญ้า 1 cm. เหมาะใช้สำหรับปูเป็นพรมทั้งภายนอกสถานที่และภายในอาคารได้เป็นอย่างดี
สถานที่: โรงแรม The Phu Beach อ่าวนาง จ.กระบี่
หญ้าเทียม รุ่น M-145
BY Greenygrass

หญ้าเทียมปูพื้น รีสอร์ท

หญ้าเทียมปูพื้น รีสอร์ท

หญ้าเทียมปูพรม รีสอร์ท

หญ้าเทียมปูพรม รีสอร์ท