ผลงานของเรา

หญ้าเทียมแต่งสวน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน

ารจัดสวนบริเวณรอบๆ อาคาร โดยใช้หญ้าเทียมมาปูแทนพื้นดินเดิม หมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง หญ้าไม่ตาย ไม่ต้องคอยตัดหญ้า 
สถานที่:โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน
หญ้าเทียม รุ่น HD-335B
BY Greenygrass

10

10

1

1

7

7

8

8