ผลงานของเรา

หญ้าเทียมตกแต่งห้าง เซ็นทรัลบางนา

ผลงานการปูหญ้าเทียมในห้างสรรพสินค้า เพิ่มพื้นที่สีเชียวในอาคาร
สถานที่ : เซ็นทรัล บางนา
หญ้าเทียม รุ่น M-145
By GreenyGrass


 

5

5

4

4

1

1

3

3

2

2