ผลงานของเรา

หญ้าเทียมตกแต่งห้าง เซ็นทรัล ระยอง

ผลงานการปูหญ้าเทียมในห้างสรรพสินค้า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคาร
สถานที่ : เซ็นทรัล ระยอง
หญ้าเทียม รุ่น M-145
By GreenyGrass

2

2

1

1

3

3