ผลงานของเรา

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ

อีกหนึ่งผลงานในโรงเรียนนานาชาติ ด้วยคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการติดตั้ง และการรับประกันที่ดีเยี่ยมจากเรา ด้วยความตั้งใจในการออกแบบก่อสร้างทำให้ได้งานออกมาที่มีคุณภาพ สวยงามและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเด็ก โดยงานนี้ทางโรงเรียนได้เลือกใช้รุ่น GSF-M520-ZG ทรง Omega-Shape ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้
สถานที่ : โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ

สนามฟุตบอล โรงเรียนนานาชาติ