• หญ้าเทียมกรีนนี่กราส อันดับ 1 ด้านสนามหญ้าเทียม
  • 05

    May

    2019

วิธีปูหญ้าเทียม ด้วยตนเอง BY GreenyGrass (ติดตั้งหญ้าเทียมง่ายๆ)

วิธีปูหญ้าเทียม D.I.Y ของ Greenygrass System
อุปกรณ์การติดตั้ง
1. กาวpu ส่วนที่1และ2 หรือใช้กาวยางแทนก็ได้
2. กรรไกร คัตเตอร์ ตลับเมตร
3. หญ้าเทียม
วิธีการติดตั้ง
1.เริ่มจากนำหญ้ามาคลี่แล้วแปรงใบหญ้า (หญ้าที่แปรงเรียบร้อยแล้ว ใบหญ้าจะตั้งขึ้นแลดูสวยงามและเป็นธรรมชาติ) ทำความสะอาด วัดขนาดพื้นที่ และนำหญ้ามาปูให้แนวหญ้าไปทางเดียวกัน (สามารถใช้คัตเตอร์ตัดหญ้าด้านหลังในพื้นที่เข้ามุม)
2.ใช้แผ่นใยต่อหญ้า (ในกรณีที่ต้องการต่อหญ้า2ผืนเข้าด้วยกัน)
3.ทากาวยาง(ปาดกาวให้ทั่วแผ่นใยต่อหญ้า)Tags: