• หญ้าเทียมกรีนนี่กราส อันดับ 1 ด้านสนามหญ้าเทียม

Greeny Hybrid Grass

เป็นการผสมผสานกันระหว่างหญ้าธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ นำข้อดีของทั้งฝั่งหญ้าธรรมชาติรวมกับความแข็งแรงทนทานของเส้นใยสังเคราะห์ ด้วยระบบ Greeny Hybrid Grass เป็นระบบที่เสริมความแข็งแรงของหญ้าธรรมชาติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน