ประมวลภาพแห่งความสุข โครงการแจกบอลให้น้อง ปีที่ 3

ประมวลภาพแห่งความสุข โครงการแจกบอลให้น้อง ปีที่ 3

ประมวลภาพแห่งความสุขของเด็กๆ ที่ได้รับลูกฟตุบอลแล้ว

กิจกรรมดีดีจากเรา บริษัทกรีนนี่กราส จำกัด โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 3

โครงการดีดีแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแนะนำรายชื่อโรงเรียนมา

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

แจกบอลให้น้อง ปีที่3

 

ติดต่อผ่านไลน์กรีนนี่กราส

 

เบอร์โทร กรีนนี่กราส

ข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับหญ้าเทียม