• หญ้าเทียมกรีนนี่กราส อันดับ 1 ด้านสนามหญ้าเทียม

หญ้าเทียมผสม (Greeny Hybrid)

เป็นการผสมผสานกันระหว่างหญ้าธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ นำข้อดีของทั้งฝั่งหญ้าธรรมชาติรวมกับความแข็งแรงทนทานของเส้นใยสังเคราะห์ ด้วยระบบ หญ้าเทียมผสม Greeny Hybrid เป็นระบบที่เสริมความแข็งแรงของหญ้าธรรมชาติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน