Greeny Hybrid

สนามหญ้าจริงสมัยใหม่ เป็นการผสมผสานกันระหว่างหญ้าธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ นำข้อดีของทั้งฝั่งหญ้าธรรมชาติรวมกับความแข็งแรงทนทานของเส้นใยสังเคราะห์ ด้วยระบบ หญ้าเทียมผสม Greeny Hybrid หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า หญ้าไฮบริด เป็นระบบที่เสริมความแข็งแรงของหญ้าธรรมชาติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ได้มาตรฐาน มอก. 2502-2553