ผลงานของเรา

จัดสวนหน้าบ้าน จังหวัดพัทลุง

หญ้าเทียมแต่งสวนบริเวณรอบตัวบ้าน ใบหญ้ายาว 4 ซม. สีเขียวสดใส เคลือบสารป้องกัน UV
สถานที่: หมู่บ้านจัดสรร จ.พัทลุง
หญ้าเทียม รุ่น GLX-425C
BY Greenygrass

จัดสวนหญ้าเทียม จังหวัดพัทลุง

จัดสวนหญ้าเทียม จังหวัดพัทลุง

จัดสวนหญ้าเทียม จังหวัดพัทลุง 1

จัดสวนหญ้าเทียม จังหวัดพัทลุง 1

จัดสวนหญ้าเทียม จังหวัดพัทลุง 2

จัดสวนหญ้าเทียม จังหวัดพัทลุง 2