ผลงานของเรา

ปูหญ้าเทียมหน้าห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองยาง จ.สุรินทร์

ผลงานปูหญ้าเทียมบริเวณหน้าห้องสมุดของโรงเรียน สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในโรงเรียนได้อย่างดี
สถานที่: โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
หญ้าเทียม รุ่น HD-335B
BY Greenygrass

3

3

2

2

1

1