ผลงานของเรา

สนามตะกร้อหญ้าเทียม โรงเรียนวัดนินสุขาราม

ผลงานสร้างสนามตะกร้อหญ้าเทียม 2สนาม โดยใช้หญ้าสนามฟุตบอล โดยสามารถใช้เป็นสนามเอนกประสงค์ให้แก่เด็กนักเรียนได้ ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการโดด หกล้อ หรืออื่นๆ ด้วยพื้นที่นุ่มกว่าพื้นยางหรือพื้นปูน
สถานที่:โรงเรียนวัดนินสุขาราม 
หญ้าเทียม รุ่น
GSF-T5516-ZG
By Greenygrass

สนามตะกร้อหญ้าเทียม

สนามตะกร้อหญ้าเทียม

สนามตะกร้อหญ้าเทียม

สนามตะกร้อหญ้าเทียม

สนามตะกร้อหญ้าเทียม

สนามตะกร้อหญ้าเทียม

สนามตะกร้อหญ้าเทียม

สนามตะกร้อหญ้าเทียม