ผลงานของเรา

สนามฟุตซอลหญ้าเทียม รร.วัดบางบอน

สนามฟุตซอลหญ้าเทียม รร.วัดบางบอน

อีก1ผลงานการปูหญ้าเทียมสร้างสนามฟุตบอล ขนาด20*30เมตร ภายในโรงเรียนแทนสนามพื้นปูนเดิม เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียน 

สถานที่ :รร.วัดบางบอน เขตบางบอน

ขนาด/จำนวน :600 ตรม.

ใช้หญ้ารุ่น :GSFC-645

6

6

13

13