ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม kenfield

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม kenfield

ผลงานการปูสนามฟุตซอลหญ้าเทียม Kenfield จำนวน2สนาม 

สถานที่ : อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ขนาด/จำวน : 1428 ตรม.

ใช้หญ้ารุ่น : GSF-T5516ZG

12

12

5

5

3

3

2

2