ผลงานของเรา

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม The Champions (ทุ่งครุ)

คอบอลย่านทุ่งครุ พลาดไม่ได้เลยกับสนามแห่งนี้ The Champions ขนาด 5-6 คน จำนวน 2 สนาม ด้วยหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน รุ่น S-shape ใบนุ่ม ไม่บาดผิว เรียกได้ว่าล้มไม่กลัวเจ็บกันเลย และยิ่งด้วยเจ้าของสนามใจดีอีกด้วย เปิดให้บริการแล้ว อยู่ติดกับขนส่งพระประแดง
สถานที่ : สนามฟุตบอล The Champions (ติดขนส่งพระประแดง)
หญ้าเทียมกรีนนี่ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี รับประกันหญ้าเทียม 6 ปี

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทุ่งครุ