ผลงานของเรา

หญ้าเทียมแต่งโรงแรม The westin grande sukhumvit

ผลงานปูหญ้าเทียมบนผนังกำแพง เพื่อตกแต่งเป็นพื้นหลังป้ายชื่อโรงแรม โดยใช้หญ้าเทียม2รุ่นสลับสีกันให้เกิดความแตกต่าง
สถานที่:The westin grande sukhumvit
หญ้าเทียม รุ่น M-160 / EG-25
By Greenygrass

1236

1236