ประกาศรายชื่อโรงเรียน 100 แห่ง (โครงการแจกบอลให้น้อง)

ประกาศรายชื่อโรงเรียน 100 แห่ง (โครงการแจกบอลให้น้อง)

จากรายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ทุกท่านช่วยกันแนะนำเข้ามา กับโครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 4

จำนวนทั้งสิ้น 100 แห่งทั่วประเทศ 
ปีนี้ทางบริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ขอแจกให้กับทุกโรงเรียน ที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทั้งหมด 100 แห่ง แห่งละ 8 ลูก รวม 800 ลูก
เพื่อให้น้องๆ ได้มีลูกฟุตบอลใช้ในการเรียน ใช้เล่น หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวน้องๆ เยาวชนของไทยเรา

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันแนะนำและส่งรายชื่อ ที่อยู่โรงเรียนต่างๆ กันเข้ามา

รายชื่อโรงเรียน ทั้ง 100 แห่ง

 1. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง   หมู่ที่ 3 บ้านบ้านก้านเหลือง ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
 2. โรงบ้านบ้านหนองไข่น้ำ   หมู่ที่ 1 บ้านบ้านหนองไข่น้ำ ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
 3. โรงเรียนชนบทศึกษา   หมู่ที่   3   บ้าน207  ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
 4. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่   736 หมู่ที่ 4 บ้านชุมชนที่ 9 (ไผ่เลี้ยง) ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
 5. ศูนย์ฯฮีดายาตุนนาซีอัน บ้านกูบู   ม.6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  96110
 6. โรงเรียนบ้านแม่สุก   หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
 7. โรงเรียนบ้านโนนกาหลง   หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
 8. โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน   หมู่ที่ 1 บ้านวารีอุดม ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
 9. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง   หมู่ที่   4   บ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
 10. โรงเรียนบ้านตาสุด   หมู่ที่ 13 บ้านกระหวัน ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
 11. โรงเรียนบ้านโนนเชือก   หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโนนเชือก ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
 12. โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี   หมู่ 9 บ.ดงอัคคะ ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
 13. มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง   วัดอรุโณทัย บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
 14. โรงเรียนศิวิไลพิทยา   157 หมู่.14 ต.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
 15. โรงเรียนบ้านขามน้อย   หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหนองโสน ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
 16. โรงเรียนบ้านดอกแดง   หมู่ที่ 10 บ้านบ้านดอกแดง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
 17. โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร   หมู่ที่ 3 บ้านนานกชุม ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
 18. โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่(สพป.อย.1)    หมู่ที่ 4 บ้านบ่อตาโล่ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
 19. โรงเรียนบ้านแดงหม้อ   หมู่ที่ 1 บ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
 20. โรงเรียนวัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)    94 หมู่ 6 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 21. โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง    หมู่ที่ 9 บ้านบ้านสันติภาพพัฒนา ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
 22. โรงเรียนบ้านนาไหม   หมู่ที่ 11 บ้านบ้านศรีบุญทัน ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
 23. โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย   หมู่ที่ 10 บ้านบ้านโคก ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150
 24. โรงเรียนบ้านแหลม   หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
 25. โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ   หมู่ที่ 9 บ้านบ้านโคกดินแดง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
 26. โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี    หมู่ที่ 8 บ้านหนองนารี ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
 27. โรงเรียนบ้านตานี    หมู่ที่ 1 บ้านตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
 28. โรงเรียนบ้านนาแค   หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาแค ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
 29. โรงเรียนบ้านแม่ยะ   หมู่ 6 บ้านปูน ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก  63120
 30. โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา    หมู่ที่ 10 บ้านบ้านวังน้ำพัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 
 31. โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา     102 หมู่ที่ 8 บ้านใต้ห้วย ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
 32. โรงเรียนบ้านหนองบง   หมู่ที่ 4 บ้านบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
 33. โรงเรียนบ้านโนนแท่น    หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
 34. บ้านเด็กธารพระพร   327 หมู่ 7 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
 35. โรงเรียนบ้านนามน   หมู่ที่ 7 บ้านบ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
 36. โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม   หมู่ที่ 1 บ้านสำเภาล่ม ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
 37. โรงเรียนเทศบาลหมองม่วง   หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 
 38. โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา    หมู่ที่ 5 บ้านบ้านโนนสะอาด เลขที่ 425 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
 39. โรงเรียนบ้านภูเขาลาด    หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
 40. โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง   หมู่ที่ 12 บ้านดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
 41. โรงเรียนบ้านสวายซอ   หมู่ที่ 13 บ้านสวายซอ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 
 42. โรงเรียนบ้านดอน   หมู่ที่ 8 บ้านบ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
 43. โรงเรียนบ้านนาหลวง    หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 
 44. โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก   หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
 45. โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าพงษ์   หมู่ที่ 11 บ้านบ้านใหม่พงษ์ทอง ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
 46. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด   หมู่ที่ 3 บ้านตาทวด ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
 47. โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา    หมู่ที่ 5 บ้านบ้านแม้วตีนตก ( บ้านม้งขุนห้วยตาก) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
 48. โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา   หมู่ที่ 9 บ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
 49. โรงเรียนบ้านโสกจาน   หมู่ที่ 7 บ้านโสกจาน ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
 50. โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา   หมู่ที่ 2 บ้าน03 บ้านโนนบุญมี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190
 51. โรงเรียนบ้านสามเงา   หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
 52. โรงเรียนบ้านลำเลียง   9/5 หมู่ที่ 1 บ้านบ้านบนดอน  ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
 53. โรงเรียนบ้านนาศรีนวล   หมู่ที่ 11 บ้านบ้านหนองน้ำแดง ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
 54. โรงเรียนบ้านน้ำดิบ   หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
 55. โรงเรียนคำบอนวิทยา   หมู่ที่ 8 บ้านคำบอน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
 56. โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม   หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำตะโก ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
 57. โรงเรียนวัดบ้านเกาะ    หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเกาะ ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
 58. โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร(เกาะเสม็ด)   หมู่ที่   4   บ้านเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
 59. โรงเรียนบ้านกระเสาะ    หมู่ที่ 3 บ้านกระเสาะ ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 
 60. โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์   หมู่ที่ 5 บ้านจานเตย ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
 61. โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม   หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
 62. โรงเรียนขุขันธ์วิทยา   หมู่ที่ 14 บ้านตาปิ่น ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
 63. โรงเรียนบ้านโพนงาม   หมู่ที่ 10 บ้านบ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
 64. โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา   หมู่ที่ 5 บ้านบ้านคลองยาง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
 65. โรงเรียนวัดวังพระนอน   หมู่ที่ 4 บ้านบ้านวังพระนอน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
 66. โรงเรียนวัดมาบมะขาม    หมู่ที่ 4 บ้านมาบมะขาม ต.เจริญผล อ.พรรพตพอสัย จ.นครสวรรค์ 60180
 67. โรงเรียนบ้านเก่า   หมู่ที่ 5 บ้านเก่า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
 68. โรงเรียนวัดโคกอุดม   หมู่ที่ 1  บ้านโคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
 69. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม    หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
 70. ศูนย์การศึกษา ประจำมัสยิด บ้านกูแบรายอ   หมู่ 4 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
 71. โรงเรียนบ้านนาค้อ    หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนาค้อ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 72. โรงเรียนต้นพิกุล   หมู่ที่ 1 บ้านบ้านวัด ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
 73. โรงเรียนเมืองอาจสามารถ    หมู่ที่ 7 บ้านชูชาติ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
 74. โรงเรียนปัวพิทยา   หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปัวชัย ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
 75. โรงเรียนบ้านปางวุ้น   หมู่ที่ 7 บ้านปางวุ้น ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
 76. โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง   หมู่ที่ 5 บ้านบ้านนาชุมช้าง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
 77. โรงเรียนวัดประสาทวิถี   หมู่ที่ 7 บ้านกระทุ่มโทน ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
 78. โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง   หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคกน้ำเกี้ยง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
 79. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   หมู่ที่ 9 บ้านบ้านขี้เหล็ก ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
 80. โรงเรียนบ้านนาลึก   หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 81. โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง   หมู่ที่ 9 บ้านบ้านโนนหินลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
 82. โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย   หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
 83. ศูนย์อุซวาตุลฮาซานะห์   ม.7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
 84. โรงเรียนบ้านหนองจอก   99 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
 85. โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม   หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
 86. โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ   หมู่ที่ 2 บ้านเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
 87. โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (มิตรภาพที่147)   หมู่ที่ 2 บ้านย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
 88. โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)   หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
 89. โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก   หมู่ที่ 2 บ้านบ้านโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
 90. โรงเรียนบ้านปากดง   หมู่ที่ 8 บ้านปากดง ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
 91. โรงเรียนบ้านหนองแวง   หมู่ที่ 4 บ้านบ้านหนองแวง ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
 92. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา   หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
 93. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง   หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
 94. โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง   หมู่ที่ 6 บ้านวังอ้ายคง ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
 95. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82(โคกตองเจริญ)   หมู่ที่ 17 บ้านอุดมสุข ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
 96. โรงเรียนบ้านแม่สุขใน   หมู่ที่ 4 บ้านบ้านแม่สุขใน ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
 97. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก    หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
 98. โรงเรียนบ้านเค็งนาดี   หมู่ที่ 5 บ้านเค็งนาดี ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
 99. โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม    หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
 100. โรงเรียนเทศบ้านย่านยาว    เลขที่ 45/5 ถนน เสนาราษฎร์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผ่านไลน์กรีนนี่กราส

 

เบอร์โทร กรีนนี่กราส

ข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับหญ้าเทียม