หญ้าเทียมสนามเด็กเล่น

หญ้าเทียมสำหรับสนามเด็กเล่น ช่วยลดแรงกระแทก เพิ่มความปลอดภัยอย่างสูงสุด สวยงามเป็นธรรมชาติ ไร้สารโลหะหนักเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน มอก. 2502-2553