• 11

    Apr

    2019

ประกาศรายชื่อโรงเรียน 100 แห่ง (โครงการแจกบอลให้น้อง)

แจกบอลให้น้องปี 4

จากรายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ทุกท่านช่วยกันแนะนำเข้ามา กับโครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 4
จำนวนทั้งสิ้น 100 แห่งทั่วประเทศ
ปีนี้ทางบริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ขอแจกให้กับทุกโรงเรียน ที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทั้งหมด 100 แห่ง แห่งละ 8 ลูก รวม 800 ลูก
เพื่อให้น้องๆ ได้มีลูกฟุตบอลใช้ในการเรียน ใช้เล่น หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวน้องๆ เยาวชนของไทยเรา
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันแนะนำและส่งรายชื่อ ที่อยู่โรงเรียนต่างๆ กันเข้ามา

รายชื่อโรงเรียน ทั้ง 100 แห่ง

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 บ้านบ้านก้านเหลือง ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงบ้านบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านหนองไข่น้ำ ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
โรงเรียนชนบทศึกษา หมู่ที่ 3 บ้าน207 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 736 หมู่ที่ 4 บ้านชุมชนที่ 9 (ไผ่เลี้ยง) ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
ศูนย์ฯฮีดายาตุนนาซีอัน บ้านกูบู ม.6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โรงเรียนบ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงเรียนบ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน หมู่ที่ 1 บ้านวารีอุดม ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โรงเรียนบ้านตาสุด หมู่ที่ 13 บ้านกระหวัน ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโนนเชือก ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี หมู่ 9 บ.ดงอัคคะ ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง วัดอรุโณทัย บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โรงเรียนศิวิไลพิทยา 157 หมู่.14 ต.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โรงเรียนบ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหนองโสน ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงเรียนบ้านดอกแดง หมู่ที่ 10 บ้านบ้านดอกแดง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร หมู่ที่ 3 บ้านนานกชุม ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่(สพป.อย.1) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อตาโล่ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนบ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1 บ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
โรงเรียนวัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) 94 หมู่ 6 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง หมู่ที่ 9 บ้านบ้านสันติภาพพัฒนา ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านนาไหม หมู่ที่ 11 บ้านบ้านศรีบุญทัน ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10 บ้านบ้านโคก ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150
โรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ หมู่ที่ 9 บ้านบ้านโคกดินแดง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี หมู่ที่ 8 บ้านหนองนารี ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โรงเรียนบ้านตานี หมู่ที่ 1 บ้านตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่ 7 บ้านบ้านนาแค ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านแม่ยะ หมู่ 6 บ้านปูน ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านบ้านวังน้ำพัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 102 หมู่ที่ 8 บ้านใต้ห้วย ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 บ้านบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
บ้านเด็กธารพระพร 327 หมู่ 7 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงเรียนบ้านนามน หมู่ที่ 7 บ้านบ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม หมู่ที่ 1 บ้านสำเภาล่ม ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนเทศบาลหมองม่วง หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านโนนสะอาด เลขที่ 425 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โรงเรียนบ้านภูเขาลาด หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง หมู่ที่ 12 บ้านดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โรงเรียนบ้านสวายซอ หมู่ที่ 13 บ้านสวายซอ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านดอน หมู่ที่ 8 บ้านบ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โรงเรียนบ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคก ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าพงษ์ หมู่ที่ 11 บ้านบ้านใหม่พงษ์ทอง ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด หมู่ที่ 3 บ้านตาทวด ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านแม้วตีนตก ( บ้านม้งขุนห้วยตาก) ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
โรงเรียนบ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 บ้านโสกจาน ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้าน03 บ้านโนนบุญมี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190
โรงเรียนบ้านสามเงา หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านลำเลียง 9/5 หมู่ที่ 1 บ้านบ้านบนดอน ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 11 บ้านบ้านหนองน้ำแดง ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนคำบอนวิทยา หมู่ที่ 8 บ้านคำบอน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำตะโก ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านบ้านเกาะ ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร(เกาะเสม็ด) หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โรงเรียนบ้านกระเสาะ หมู่ที่ 3 บ้านกระเสาะ ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านจานเตย ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา หมู่ที่ 14 บ้านตาปิ่น ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 บ้านบ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านคลองยาง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โรงเรียนวัดวังพระนอน หมู่ที่ 4 บ้านบ้านวังพระนอน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนวัดมาบมะขาม หมู่ที่ 4 บ้านมาบมะขาม ต.เจริญผล อ.พรรพตพอสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนบ้านเก่า หมู่ที่ 5 บ้านเก่า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงเรียนวัดโคกอุดม หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์การศึกษา ประจำมัสยิด บ้านกูแบรายอ หมู่ 4 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านนาค้อ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนาค้อ ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนต้นพิกุล หมู่ที่ 1 บ้านบ้านวัด ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ หมู่ที่ 7 บ้านชูชาติ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
โรงเรียนปัวพิทยา หมู่ที่ 4 บ้านบ้านปัวชัย ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โรงเรียนบ้านปางวุ้น หมู่ที่ 7 บ้านปางวุ้น ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230
โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง หมู่ที่ 5 บ้านบ้านนาชุมช้าง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนวัดประสาทวิถี หมู่ที่ 7 บ้านกระทุ่มโทน ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคกน้ำเกี้ยง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบ้านขี้เหล็ก ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านนาลึก หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง หมู่ที่ 9 บ้านบ้านโนนหินลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
ศูนย์อุซวาตุลฮาซานะห์ ม.7 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โรงเรียนบ้านหนองจอก 99 หมู่ที่ 1 บ้านหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ หมู่ที่ 2 บ้านเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (มิตรภาพที่147) หมู่ที่ 2 บ้านย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก หมู่ที่ 2 บ้านบ้านโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โรงเรียนบ้านปากดง หมู่ที่ 8 บ้านปากดง ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านบ้านหนองแวง ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 บ้านวังอ้ายคง ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82(โคกตองเจริญ) หมู่ที่ 17 บ้านอุดมสุข ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน หมู่ที่ 4 บ้านบ้านแม่สุขใน ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 บ้านบ้านหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านเค็งนาดี หมู่ที่ 5 บ้านเค็งนาดี ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โรงเรียนเทศบ้านย่านยาว เลขที่ 45/5 ถนน เสนาราษฎร์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110