• 27

    Jun

    2024

ประกาศรายชื่อ 100 โรงเรียน (โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 9)

แจกบอลให้น้องปีที่ 9
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ หากมีตรงไหนผิดพลาดไปสามารถแจ้งทางแอดมินได้ทางแฟนเพจ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ลูกฟุตบอลจะได้ถึงน้องๆ ทุกโรงเรียน
รางวัลที่ 1 - สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 16x25 เมตร (จำนวน 1 สนาม) พร้อมลูกฟุตบอล (จำนวน 5 ลูก) 1 รางวัล
โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40160
รางวัลอื่นๆ รวม 99 โรงเรียน - ลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก จำนวน 99 รางวัล (รวม 495 ลูก)
1. โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว - หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310
2. โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ - 24 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160
3. โรงเรียนบ้านหนองปีกนก - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 18220
4. โรงเรียนศรีวารินทร์ - 50 หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96210
5. โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง - 341 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150
6. โรงเรียนบ้านคุยแขวน - หมูที่ 5 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
7. โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) - 181 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
8. โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ - หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือโปร่งคำ ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34360
9. โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา - 131 หมู่ที่ 12 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41280
10. โรงเรียนดารุลมุอ์มิน - 49 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91130
11. โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย - หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90150
12. โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม - 54 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
13. โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ - 99 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเบาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71210
14. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน - หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170
15. โรงเรียนวัดหนองเพียร - หมู่ที่ 2 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72140
16. โรงเรียนนิรันดรวิทยา - 23 หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะแน็งอามาน ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
17. โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา - หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำนัก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
18. โรงเรียนบ้านล่องควน - หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90210
19. โรงเรียนบ้านท่าไคร้ - หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
20. โรงเรียนบ้านติงไหร - 60 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
21. โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล - ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110
22. โรงเรียนบ่อบุโปโล - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4011 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
23. โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา - หมู่ที่ 7 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39350
24. โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา - หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
25. โรงเรียนศาลาฟี - 6 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
26. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์-ครุราษฎร์สามัคคี - หมู่ที่11 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
27. โรงเรียนบ้านควนอินนอโม - 10 หมู่ที่ 7 ถนน แม่ขรี - โหล๊ะจังกระ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93160
28. โรงเรียนบ้านหนองกก - หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
29. โรงเรียนบากงพิทยา - 65 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
30. โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10) - 137 หมู่ 1 ถ. ปัทมานนท์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32120
31. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด - หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210
32. โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม - 101 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
33. โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น - หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
34. โรงเรียนบ้านห้วยหิน - หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120
35. โรงเรียนโคกโกโคกกลาง - 7 หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110
36. โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร - 97/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170
37. โรงเรียนบ้านหนองจูบ - หมู่ที่ 2 บ้านหนองจูบ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
38. โรงเรียนบ้านโนนตาด - หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130
39. โรงเรียนบ้านสัน - หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
40. โรงเรียนนาจานศึกษา - 279 หมู่ที่ 12 ถนนชุมแพ-อุดรธานี ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40220
41. โรงเรียนบ้านควนเขียว - หมู่ที่ 13 อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81160
42. โรงเรียนบ้านทอน - หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
43. โรงเรียนบ้านน้ำลาด - 5 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71210
44. โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ - 41 หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160
45. โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา - 444 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
46. โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา - หมู่ที่ 10 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
47. โรงเรียนบ้านสบลาน - 20 หมู่ที่ 10 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310
48. โรงเรียนศรัทธาพิทยา​ - 97 หมู่ที่4 ตำบลเกะรอ​ อำเภอรามัน​ จังหวัดยะลา​ รหัสไปรษณีย์ 95140
49. โรงเรียนบ้านโป่งไทร - 75 หมู่ที่8 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 30130
50. โรงเรียนวัดไม้เรียง - 211 หมู่ที่ 1 ถนนทานพอ-ถ้ำพรรณรา ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80260
51. โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง - หมู่ที่ 5 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36230
52. โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ - หมู่ที่ 2 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13130
53. โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ - 76 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
54. โรงเรียนบ้านขาม - 116 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32130
55. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๐ บ้านชมภูพาน - ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน หมู่ที่ 16 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180
56. โรงเรียนบ้านดอน - 138 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57210
57. โรงเรียนหนองไผ่วิทยา - หมู่ที่ 7 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30330
58. โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย - หมู่ที่ 5 บ้านบ้านใหม่ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
59. โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจ) ประชาสรรค์ - หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64170
60. โรงเรียนบ้านเกาะนก - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82120
61. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา - หมู่ที่ 2 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90260
62. โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร - ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160
63. โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ - 999 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67140
64. โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล - 405 หมู่ที่1 บ.กุดเข้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
65. โรงเรียนบ้านกูวา - 130/1 หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
66. โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ - หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
67. โรงเรียนบ้านนาเจริญ - 2 หมู่ที่ 9 ถนน หนองบัวแดงบ้านโหล่น ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210
68. โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน - 192 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57210
69. โรงเรียนบ้านหนองหนอน - หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
70. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง - หมู่ที่ 11 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84210
71. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก - 451 หมู่ที่ 3 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210
72. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ - 84 หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
73. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัฒนานคร - หมู่ที่ 3 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160
74. โรงเรียนวัดเทพ​สุทธาวาส​ - หมู่ 9 ตำบลหนองกลับ​ อำเภอหนองบัว​ จังหวัดนครสวรรค์​ รหัสไปรษณีย์ 60110
75. โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ - หมู่ที่ 9 ต.พรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
76. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง - 160 หมู่ที่ 6 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
77. โรงเรียนบ้านซับสนุ่น - หมู่ที่1 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18220
78. โรงเรียนบ้านช่องยางชุม -หมู่ที่ 3 ถนน รัตนบุรี-ศรีสระเกษ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32130
79. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก - 2033 ถ.ทางหลวงชนบท ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
80. โรงเรียนหนองแสงวิทยา - หมู่ที่ 5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46170
81. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ - เลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210
82. โรงเรียนบ้านเตาแดก - ทางหลวงชนบทหมายเลข 7056 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32150
83. โรงเรียนบ้านโพนงาม - หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150
84. โรงเรียนบ้านท่าลี่ - หมู่ 4 บ้านท่าลี่ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30240
85. โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ - หมู่ที่ 9 บ้านด่านแต้ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
86. โรงเรียนบ้านแหลมยางนา - 95/3 หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86220
87. โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ - 1 หมู่ 3 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
88. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ - หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49120
89. โรงเรียนวันครู2504 - ถนน 33 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26130
90. โรงเรียนบ้านบางขุด - หมู่ที่ 7 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96160
91. โรงเรียนวัดทองหลาง - 233 หมู่ที่ 2 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61140
92. โรงเรียนบ้านวังไม้แดง - 188 หมู่ 5 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160
93. โรงเรียนวัด​สวน​มะเดื่อ​สามัคคี​ - 455 หมู่ที่11​ ตำบลวังม่วง​ อำเภอวังม่วง​ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18220
94. โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ - หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170
95. โรงเรียนภูบรรทัด - หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
96. โรงเรียนบ้านดอนเสียด - หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150
97. โรงเรียนวัดสำโรงชัย - หมู่ที่ 5 ถนนสำโรงชัย-ไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60220
98. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่านตชด. อนุสรณ์ - หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170
99. โรงเรียนบ้านหนองโนปอพาน - 104 หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44170


Tags: