• 12

    Jul

    2022

ประมวลภาพบรรยากาศความสุขน้องๆ - โครงการแจกบอลให้น้อง ปีที่ 7

บรรยากาศความสุขของน้องๆ โรงเรียนบ้านนาคอ จ.อุบลราชธานี โครงการแจกบอลให้น้อง ปีที่ 7


เพื่อให้น้องๆ ได้มีอุปกรณ์กีฬาใช้ในการเรียน ใช้เล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของไทยเรา ทางบริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันแนะนำและส่งรายชื่อโรงเรียนกันเข้ามา

โครงการแจกบอลให้น้อง ปีต่างๆ
https://bit.ly/2HlQ8AoTags: