• หญ้าเทียมกรีนนี่กราส อันดับ 1 ด้านสนามหญ้าเทียม
  • 14

    Jan

    2020

ประมวลภาพแห่งความสุข โครงการแจกบอลให้น้อง ปีที่ 5

ประมวลภาพแห่งความสุขของเด็กๆ ที่ได้รับลูกฟุตบอลแล้ว
ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบความสุข เป็นลูกฟุตบอลจำนวน 800 ลูก 100 โรงเรียน (โรงเรียนละ 8 ลูก)
กิจกรรมดีดีจากเรา บริษัทกรีนนี่กราส จำกัด โครงการแจกบอลให้น้องปีที่ 5
โครงการดีดีแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแนะนำรายชื่อโรงเรียนมา

แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5
แจกบอลให้น้องปีที่ 5Tags: